top of page

Diensten

van Kuil Consultancy geeft helder inzicht in uw supply chain processen en zal gezamenlijk de processen herstructureren zodat deze doeltreffend en gedragen zijn in uw organisatie. Ze zullen perfect zijn afgestemd op andere processen en ondersteunend aan het beleid van uw organisatie.

 

Door het verschaffen van Inzicht in de huidige situatie, het Afstemmen van doelen tussen en binnen diverse afdelingen en door Focus te leggen, wordt resultaat bereikt. 

 

Mijn kracht zit in de combinatie van analytische en communicatieve vaardigheden. Ik kan complexe materie vertalen naar heldere uitleg. Bovendien heb ik naast het resultaat, oog voor de mens. Zij draagt de procesverandering. Ik krijg werknemers mee door mijn luistervaardigheid, empathie, het delen van kennis en ervaring, te prikkelen met kritische vragen, uit te nodigen om buiten de kaders te denken, een vleugje humor erbij…

ANALYSE

Analyse van uw huidige werkwijze en het gewenste proces. Door middel van meewerken, observatie en gesprekken met medewerkers wordt uw huidige proces inzichtelijk gemaakt en verbeteringen aanbevolen.

IMPLEMENTATIE

Bij de implementatie worden voorgestelde verbeteringen in uw proces daadwerkelijke doorgevoerd. Door de samenwerking met uw medewerkers is er draagvlak gecreëerd en staan de neuzen in dezelfde richting.

TRAINING

Geen procesverandering zonder gedragsverandering. Hoe groot of klein de verandering, medewerkers zullen huidig gedrag op het nieuwe proces moeten afstemmen. Dit kan door handleidingen, een op een sessies tot bedrijfsbrede presentaties.

bottom of page